Kako Leciti

Alternativna Medicina – Narodna Apoteka

DREVNA ALTERNATIVA

Znanje starih Egipćana

Egipat, civilizacija koja nas ne prestaje fascinirati svojom ostavštinom bilo u obliku arhitektonskih čuda, znanja ili mitologije. Uvijek nedokučiva, mistična i inspirativna drevna kultura i danas nadahnjuje.

Korijeni mnogih drevnih znanja tako se vezuju uz stari Egipat. Astrologija, sveta geometrija, kabala, tarot, tantra i mnoga druga ezoterična učenja imaju poveznicu s Egiptom, no također i mnoge danas priznate religije. Egipatska religija kao takva danas više ne postoji, no njeni su tragovi vidljivi u većini današnjih tumačenja duhovne istine.

Priprema duse za raj

 

Priprema duše za raj

Stari Egipćani ovaj su život doživljavali kao pripremu duše za onaj svijet. Onaj svijet se misli na nebesko duhovno carstvo koje danas možemo povezati sa pojmom raja, naravno pod uvjetom da je duša zaslužila jedno takvo postojanje. Jedan od najpoznatijih crteža na papirusima je prikaz ‘posljednjega suda’. Na njemu se vidi kako Anubis (božanstvo koje pomaže dušama na putovanju kroz podzemni svijet Duat) privodi čovjeka tj. dušu na suđenje.

Suđenje se odvijalo tako da je 42 ili neki drugi broj (često puta 10, 12 ili 14) visokih svećenika/božanstava glasovalo o tome je li on/ona zaslužio nebesko carstvo ili ne, a sve ovisno o djelima koje je činio/la na zemlji. U slučaju da je bilo neriješeno tj. polovina za i isto toliko protiv, uslijedilo je vaganje duše. Ono je na neki način centralni proces u cijeloj priči i u svojoj simbolici objašnjava suštinu ljudskoga postojanja na Zemlji. Cijeli proces zapisuje Thoth, poznat i po svome grčkome nazivu Hermes koji se povezuje još i sa mudrošću, komunikacijom, putovanjima, znanjima uopće te ga često nazivaju glasnikom bogova.

U proces su uključena i druga egipatska božanstva od kojih je najpoznatiji Horus. Tako je na vagi s jedne strane bilo srce osobe kojoj se sudi zato što srce simbolizira dušu, a s druge strane pero Maat (boginje pravde) pošto ono praktički i nema težine. Tada ako bi srce bilo teže od pera to bi značilo da duša ima grijeha tj. nije čista i ne zaslužuje vječni život. U tom slučaju srce bi bilo bačeno zvijeri Ammit koja čeka pokraj vage da ga pojede. Bacanje srca zvijeri zapravo znači da se duša/osoba opet mora inkarnirati na planeti Zemlji i svojim djelima zaslužiti otići u nebesko kraljevstvo. Ako bi srce pak bilo lakše od pera, onda je osoba zaslužila vječni život i ne treba se više vraćati na Zemlju kako bi zaslužila postojanje u rajskim svjetovima finijih frekvencija.

 

anibusSimbol besmrtnosti

ankh – simbol besmrtnostiKao simbol zasluženoga vječnoga života osobi je dodjeljen ankh (egipatski križ) koji je ujedno i simbol besmrtnosti. Takva jednom od materije oslobođena duša može se vratiti na Zemlju po svom vlastitom izboru, često puta da ljude pouči duhovnim znanjima. Iako naoko vrlo jednostavan, ovo je zapravo vrlo dubok i suštinski proces za sve nas. Govori s jedne strane o bogatstvu znanja koje su stari Egipćani imali, a s druge strane pak o njihovoj namjeri da tu istinu prenesu nama tisućama godina nakon njih.

Istina je jednostavna – srce je centar našega bića, jer ono se važe, ne glava, niti ostali dio tijela. I srce mora biti čisto, mora biti lakše od pera, mora biti bez grijeha da bi zaslužili kraljevstvo nebesko, u suprotnom ne možemo izbjeći konstantan ciklus inkarnacija na Zemlji sa svim patnjama koje s time dolaze. Jednostavan crtež na papirusu ili najdublja izrečena istina? Procijenite sami! No svakako ideja o kojoj valja porazmisliti.

Sličan Post 2016-10-28 13:53:31. izvor: Kako Leciti